เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมแนะนำบริษัทและโครงการฝึกงาน ณ บริษัท AWL, Inc. ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 29 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะนำบริษัทและโครงการฝึกงาน ณ บริษัท AWL, Inc. ประเทศญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) ชั้นปีที่  3 จำนวน  22  คน   โดยได้รับเกียรติจาก   รองศาสตราจารย์ ดร.  วัสกา วิสุทธิวิเศษ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ธนพล นรเสฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและหลักสูตร และดร.ทรงพล ตีระกนก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี Ms. Mina Tsuchida, Chief Human Resource Officer และ Head of Global Communications & Director of AWL AI India เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำบริษัทและโครงการฝึกงาน ณ บริษัท AWL, Inc. ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และคุณวสุ วสุเสถียร ผู้แทนจากบริษัท AWL, Inc. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานและการทำงานสาย IT ผ่านรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

หลังจบกิจกรรมแนะนำบริษัทและโครงการฝึกงาน ณ บริษัท AWL, Inc. ประเทศญี่ปุ่น คณาจารย์คณะ ICT ยังได้พา Ms. Mina Tsuchida เข้าเยี่ยมชม Mahidol-AIST Research Unit (MARU) สถาบันปัญญาประดิษฐ์ (MU AI Center) ห้อง Bits & Bytes Hall และห้อง Grand Auditorium อีกด้วย

AWL, Inc. ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน AI and Deep Learning-based video analytics ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และสาขาย่อยที่เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม รวมถึงเมืองเบงกาลูรู ประเทศอินเดีย