เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “DST Internship Poster Exhibition 2023”

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “DST Internship Poster Exhibition 2023” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้แทนคณบดี กล่าววัตถุประสงค์และเปิดกิจกรรม ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
 
กิจกรรม “DST Internship Poster Exhibition 2023” เป็นกิจกรรมที่คณะ ICT จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ได้จัดแสดงผลงานการไปฝึกงานของตนเอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับคณาจารย์จากหลักสูตร DST และนักศึกษาหลักสูตร DST ชั้นปีที่ 1 – 2 ที่เข้าร่วมงาน ผ่านการจัดแสดงผลงานนิทรรศการในรูปแบบ Poster ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ITDS297 การฝึกงาน 1 โดยในปีนี้ มีผลงานของนักศึกษาที่ร่วมจัดแสดงผลงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 58 ผลงาน