เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย อาจารย์สนิท แสงเหลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมด้วยคณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ให้กับบุคลากรและนักศึกษา โดยมีศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อม ณ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล