เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ งานนิทรรศการ Dek-D’s TCAS Fair

วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ พร้อมด้วย Mr. Stephen Edward Smith, Student and Alumni Engagement Officer และเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในงาน Dek-D’s TCAS Fair ณ Bitec Bangna ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีสถาบันการศึกษา เข้าร่วมออกบูธกว่า 200 แห่ง โดยบูธของคณะ ICT มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ค่าเทอม ทุนการศึกษา และรอบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 เป็นจำนวนมาก