เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ICT Mahidol x KPMG: Cyber security with KPMG”

วันที่ 24 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ICT Mahidol x KPMG: Cyber Security with KPMG” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และคุณนุชนาถ ทิพนันท์ คุณอรจิรา ดำรงศักดิ์ คุณวรกิจ พฤกษ์ธาราธิกูล ตำแหน่ง Advisory Assistant Manager พร้อมด้วย คุณภูวนัตถ์ มีอยู่เต็ม ตำแหน่ง Advisory Associate ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 17 ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับสายงาน Cyber Security พร้อมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบัน โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ณ ห้อง IT210 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา