เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ช้อป ชม ชิม ของดีชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE) เรือนจำกลางนครปฐม” ครั้งที่ 2

วันที่ 24 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE) เรือนจำกลางนครปฐม จัดกิจกรรม “ช้อป ชม ชิม ของดีชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE) เรือนจำกลางนครปฐม” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนคณบดี กล่าวเปิดกิจกรรม ณ ลาน Innovative Space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
กิจกรรม “ช้อป ชม ชิม ของดีชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE) เรือนจำกลางนครปฐม” ครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ร้านค้าจากชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE) เรือนจำกลางนครปฐม ได้ร่วมจัดแสดงสินค้า ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เลือกช้อป ชม ชิม สินค้าชุมชน จากหลากหลายร้าน อาทิ บ้านฟักข้าว, ช้าวตัง บ้านศาลาดิน, สวนผลไม้ ลุงบุญเลิศ, ร้านไอศกรีม จากชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ผลิตภัณฑ์เชือกมาคาเม่ ผลิตภัณฑ์ Paper Mache จากศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE) เรือนจำกลางนครปฐม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการวาดภาพบนเสื้อ การวาดภาพบนแก้ว การทำ Paper Mache อีกด้วย
 
กิจกรรม “ช้อป ชม ชิม ของดีชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE) เรือนจำกลางนครปฐม” ครั้งที่ 2 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social Engagement) ด้านบริการวิชาการเพื่อการนำเอาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ยกระดับไปสู่การจัดการตนเองของชุมชนในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และ ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE) เรือนจำกลางนครปฐมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย