เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Line Chat and Dialogflow”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำรายวิชา ทสคพ447 ระบบเชิงฝังตัวและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ITCS447 Embedded Systems and Internet of Things) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Line Chat and Dialogflow” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากคุณสว่างพงศ์ หมวดเพชร ผู้ออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบ Server และ IoT development และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โคโมมิ จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Dialogflow ซึ่งเป็น platform สำหรับทำแชทบอทของ Google ที่ใช้ Machine Learning มาช่วยทำให้แชทบอทเรียนรู้และตอบโต้ได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยนิยมนำมาใช้ร่วมกับ LINE Bot Designer ในการสร้างแชทบอทตอบอัตโนมัติ