เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

วันที่ 19 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) บรรยายแนะแนวให้ข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) อาทิ รายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา บรรยากาศการเรียนการสอน โอกาสในการไปฝึกงานต่างประเทศ การแข่งขันต่าง ๆ ทางด้าน IT ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สายอาชีพทางด้าน IT เงินเดือนเฉลี่ยหลังจบการศึกษา และข้อมูลรายละเอียดรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings