เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Data Science เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร DST ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Data Science เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชินวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านวิทยาการข้อมูลทางการเงิน มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งอยู่ในรายวิชา ทสวด 101 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams