เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับ Professor Hui-Huang Hsu จาก Tamkang University ประเทศไต้หวัน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ อาจารย์สนิท แสงเหลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน และ ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ Professor Hui-Huang Hsu, Dean of College of Engineering จาก Tamkang University ประเทศไต้หวัน  ในโอกาสเข้าหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมสถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล (MU AI Center) ณ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา