เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำธุรกิจ Chatbot” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร DST

วันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล และ รศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ   “STARTUP LIFE :  ประสบการณ์การทำธุรกิจ  Chatbot Startup”   โดยได้รับเกียรติจาก  คุณชนกานต์ ชินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด และ Line Certified Coach for API ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 7 เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางในการทำธุรกิจ Startup ด้าน Chatbot ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams