เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) พานักศึกษา ICT หลักสูตรนานาชาติ เข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันที่ 27 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี สุเนตนันท์ อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา ทสคพ 379 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ และ ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

การศึกษาดูงาน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ICT หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์