เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ตัวอย่างกรณีศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด294 ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (ITDS294 Fundamentals of Electronic Commerce Systems) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ตัวอย่างกรณีศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณเจษฎา บำเพ็ญอยู่ และ คุณจิรกานต์ คำหมอน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา