เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Kafka : Zero to Hero”

วันที่ 20 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “Kafka : Zero to Hero” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และ คุณบัลลังก์ ศิริจำปา Squad Lead บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Kafka (ระบบการจัดการ messaging queue) การใช้งาน Kafka อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำ Kafka ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง โดยมีบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 17 คน ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา