เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) ในหลักสูตรสำหรับผู้นำ “AI Executive Program (MUAI)” ครั้งที่ 3 หัวข้อ AI Governance for Executives “Building Trust and Reliability in AI Adoption for Organizations”

วันที่ 20 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Center of Excellence in AI-Based Medical Diagnosis (AI-MD) จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) ในหลักสูตรสำหรับผู้นำ “AI Executive Program (MUAI)” ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี และ  อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Grand Auditorium คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ AI Governance Clinic และ คุณปริญญ์ บุญดีสกุลโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรอนทิส จำกัด พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาจากบริษัท ฟรอนทิส จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ AI Governance for Executives “Building Trust and Reliability in AI Adoption for Organizations”

โครงการอบรมพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) ในหลักสูตรสำหรับผู้นำ “AI Executive Program (MUAI)” เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ภายใต้โครงการ Center of Excellence in AI-Based Medical Diagnosis (AI-MD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการอบรมต่างๆ ของคณะฯ ได้ที่ http://www.ict.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02-441-0909