เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) พร้อมด้วย ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ลานสมเด็จพระราชบิดา อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้แก่บุคลากรเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2566 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการแข่งขันกีฬาจำนวน 20 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2566 – วันที่ 5 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากร อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสามัคคีและความผูกพันระหว่างบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย