เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ประกาศ! รอบ 5 Admission (TCAS 3) ปีการศึกษา 2567

รับสมัคร: 6 – 12 พฤษภาคม 2567 (วันเวลาจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

สมัครได้ที่https://www.mytcas.com/

คุณสมบัติทางการศึกษา 

แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม

วุฒิการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ในระดับต่างๆ ดังนี้
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ
  • มีคะแนน GED 145 คะแนน ในแต่ละรายวิชา
 2. มีผลสอบ ดังนี้
  • TGAT, TPAT3
   • TGAT คะแนนแต่ละ Part ≥ 30 คะแนน
   • TPAT3 ≥ 30 คะแนน
  • A-Level
   • คณิตศาสตร์ 1 ≥ 20 คะแนน
   • ภาษาอังกฤษ ≥ 30 คะแนน
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 • คะแนน TGAT, TPAT3 (ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์) และ A-Level (คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **